สนามกีฬานำ

1
สนามกีฬา LED แสดงกลางแจ้ง

1
จอแสดงผลกีฬา / บาสเก็ตบอล / ปริมณฑล / โรงยิม

1
ทดสอบในโรงงานของเรา